logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Lagonda (GB) - Hart Nibbrig & Greeve, Den Haag

lagonda-1938-hart-nibbrig-gadvertentie 1938

 

Premier (GB) - Bakels, Amsterdam

premier-1913-bakelsadvertentie april 1913

Auto-Mixte (B) - Richard Linn, Renkum

"Auto-Mixte" uit Herstal, België. Vanaf 1906 t/m 1911 werden er voertuigen onder deze naam gebouwd. De naam Auto-Mixte slaat op de speciale techniek (hybride): een benzinemotor dreef een dynamo aan. Elektromotoren dreven de wielen aan. Normaal laadde de dynamo de accu’s op, wanneer extra trekkracht vereist was liet men de dynamo als ‘extra’ elektromotor, gevoed door de accu’s, werken. In 1909 presenteerde men chassis met de Daimler-Knight schuivenmotor. Vanaf 1911 werden slechts nog vrachauto’s gebouwd. Vanaf 1912 onder de naam “Pescatore”. Vlak voor WO I verdween de firma. Vanaf 1919 werden in de fabriek de bekende Gillet motorfietsen geproduceerd. (Bron: De geschiedenis van de Belgische auto” van Kupélian & Sirtaine)

Mixte-19100618-richard-linn
advertentie juni 1910

Stork-Kar (US) - Chas.T.Stork & Co Inc, Rotterdam

Het enige wat we over de Stork-Kar wisten komt uit een artikel in het blad ‘De Auto’ van 31 juli 1919. De auteur schreef onder andere: “De Stork-Kar, een Amerikaanse auto met een Hollandsen naam, wordt gemaakt door de firma Ch. T. Stork & Co., New-York, welke in ons land een kantoor heeft te Rotterdam, (directeur de heer Th. Moussault, Rotterdam), hebben een auto willen fabriceeren, welke speciaal voor gebruik in ons land geschikt is en bij een korten proefrit, welken wij met de Stork-Kar gemaakt hebben, hebben wij kunnen constateeren, dat deze wagen meerdere uitstekende eigenschappen bezit, als een krachtigen motor, goede vering en goed op den weg staan.” (afbeelding 1).

Stork-kar-1919
afbeelding 1: De Stork-Kar, zoals afgebeeld bij het artikel in ‘De Auto’, d.d. 4 maart 1919

Coronamobil (D) - Boots, Maastricht

In de Beaulieu Encyclopedia van Georgano staat dat de Corona werd geproduceerd van 1904 tot 1909. Dit strookt niet met onderstaande advertenties die van een latere datum zijn. Ook deze (Duitse) website twijfelt aan 1909 als einde productiedatum.

Studebaker (US) - N.V. Internationale Automobiel Mij, Den Haag

iam-studebaker-2Het pand aan de Scheldestraat in Den Haag, circa 1932. (foto collectie Kees Dekker. Klik op de foto voor een grotere versie)

Florentia (I) - Goettsch, Utrecht

Florentia-1907-11-01-goetscadvertentie november 1907 (met toegevoegde afbeelding)

Tulsa (US) - Bosma, Amsterdam

tulsa 19201208 bosmaUit de Revue der Sporten d.d. 8 december 1920:
De firma G. Bosma te Amsterdam voert in Nederland de Tulsa automobielen in, en exposeerde van dit fabrikaat een specimen op de Amsterdamsche Sporttentoonstelling.

Triumph (GB) - “Myrona”, Den Haag

triumph-1934-myronaadvertentie februari 1934

Sunbeam (GB) - Eerste Nederlandsche Automobiel Maatschappij, Den Haag

Sunbeam 19140616 enam RdSUit de Revue der Sporten d.d. 16 juni 1914:
Zondag jl. waren enkele automobilisten zoo welwillend, hun auto's ter beschikking te stellen van de artisten, die medewerkten aan het Artisten-sportfeest, en dit met het oog op het vervoer naar het Stadion. Wij zien op deze foto een keurigen Sunbeam-car, bestuurd door den importeur van dit merk, den heer Baerveldt. Naast hem is gezeten de heer Haag, directeur der American Motor Cars Company te Amsterdam. In het rijtuig eenige artiesten o.a. mevr. Lobo-Braakensiek.

Stoewer (D) - Van Genderingen, Amsterdam

Van Genderingen was importeur van Stoewer in 1908 en later weer van 1922 t/m 1923.

advertentie juli 1908Met deze advertentie uit juli 1908 is iets vreemds aan de hand. De afgebeelde auto is namelijk helemaal geen Stoewer, het is een Prima, eveneens door Van Genderingen vertegenwoordigd. Mogelijk was er op dat moment nog geen cliché van dit merk beschikbaar en heeft hij deze maar gebruikt (met dank aan Ariejan Bos voor de identificatie).