Rijksnummer 12

rijksnummer 12 Daimler

Rijksnummer 12 werd op 26 april 1898 afgegeven aan Jhr. Mr. D.F. Texeira de Mattos te 's Gravenhage voor een Daimler Riemenwagen "Betsy'.

Copyright © Conam 2010-2020

All Rights Reserved.