Rijksnummer 17

17-1Benz bestelwagen van stoomververij en chemische wasserij J. Hoevels uit Rotterdam. De auto had het rijksnummer 17, afgegeven op 9 juli 1898. In de aanvraag stond: "...ter transporteering van goederen van mijn bedrijf naar een andere gemeente."
Deze Benz is in 1902 verkocht naar Engeland, maar het kastje achter op de wagen bevindt zich nog in de collectie van Louwman in Wassenaar.17-2
Een tweede Benz van Hoevels, die ook het rijksnummer 17 kreeg, afgegeven op 21 september 1900

rijksnummer 17 Hoevels 1900
advertentie uit de Maas- en Scheldebode d.d. 27 april 1900

Copyright © Conam 2010-2020

All Rights Reserved.