Nieuws

Autosport Archief naar Autosport Museum Zandvoort

ncad archief zandvoortOnlangs heeft de Stichting Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie, NCAD, een overeenkomst gesloten met Sichting Nationaal Autosport Museum Zandvoort (SNAMZ).

Het ligt in de bedoeling dat er in Zandvoort een permanent Museum over de autosport komt. Niet alleen over de racerij, maar ook over rally- en rittensport en misschien ook Kartsport en Rallycross zullen wisselende exposities gehouden worden.

Daartoe hebben drie autosportenthousiasten, Marc de Bruijn (voorzitter), Machiel Kalf (secretaris) en André Schoonenwolf (penningmeester), met wortels in de KNAF, KNAC, NAV en HARC in december 2018 een stichting opgericht. De Gemeente Zandvoort juicht de plannen toe en en heeft ook al direct een ruimte in het stadhuis beschikbaar gesteld, waar archief en documentatie voorlopig kan worden opgeslagen en later ook voor het publiek (op afspraak) toegankelijk gemaakt kan worden. Dit tot een permanente ruimte waar ook voertuigen tentoongesteld in Zandvoort geregeld is.

De NCAD, die o.a. het autoracearchief van de NAV beheert maar ook veel andere autosportdocumentatie in haar ruim 2 kilometer autoarchief op de Automotive Campus in Helmond heeft, brengt haar autosportdocumentatie bij de Stichting Nationaal Autosport Museum Zandvoort in Zandvoort onder als ‘dependance’ omdat dit hier beter bij past en zo meer geïnteresseerden kan bereiken die wat op willen zoeken of na een bezoek aan het museum zelf documentatie af willen staan.

Het doel van het Nationaal Autosport Museum is niet het verkrijgen van eigendom, maar wel om bredere bekendheid aan de Autosport historie en cultuur in de breedte te geven in een tijd waarin met name door de prestaties van Max Verstappen de autosport populairder wordt. Ook wil men voorkomen dat autosportdocumentatie bij kleiner wonen of overlijden van autosportenthousiasten verloren gaat. Ook dit gaat over rijdend cultureel erfgoed. De NCAD blijft dan ook eigenaar van de documentatie, die naast boeken en tijdschriften ook programmabladen, foto-, film-, videoverzamelingen en door diverse ex-coureurs afgestane plakboeken etc. bevat.

Op donderdag 7 maart 2019 is de eerste helft van het NCAD autosport archief vanuit Helmond in Zandvoort afgeleverd en in de kasten van de Stichting Nationaal Autosport Museum Zandvoort in het Stadhuis van Zandvoort ondergebracht. Vrijwilligers van beide Stichtingen hebben hiermee een eerste stap gezet in de samenwerking die nog dit jaar ook tot een eerste tentoonstelling moet leiden.

Op de foto v.l.n.r.: Marc de Bruijn, Margaretha H. Werinussa, Machiel Kalf en Pim van de Werd voor de eerste autosportarchiefkasten.

Copyright © Conam 2010-2019

All Rights Reserved.