Provinciale kentekens na 1906

h2100Vanaf 1906 tot 1951 waren er de persoonsgebonden provinciale kentekens met voor iedere provincie een aparte letter gevolgd door een nummer. In 1956 werden de laatste nog in omloop zijnde provinciale nummerbewijzien vervangen door het kenteken systeem, zoals we dat tegenwoordig nog kennen.

Hieronder volgt de lijst met provincie letters en welke registers bewaard zijn gebleven bij de provinciale archieven:

Letter

Provincie

 A

Groningen (klik hier voor het kentekenarchief)

 B

Friesland (klik hier voor kentekenarchief)

 D

Drenthe (klik hier voor kentekenarchief)

 E

Overijssel - Archief Provinciaal Bestuur
Geen gegevens bewaard gebleven)

 G, GZ, GX

Noord Holland - Archief Provinciaal Bestuur
1851-1943 (toegang 18, inv. nrs. 7113-7150)
periode 1906-1950

(directe link naar het archief)

(klik hier voor diverse foto's)

 H, HZ, HX

Zuid Holland - Nationaal Archief (inv.nr. 3.02.41)
periode 1906-1950

 K

Zeeland - (klik hier voor het kentekenarchief)

 L

Utrecht - Archief Provinciaal Bestuur 1813-1920
(toegang 79, inv. nrs. 7506-7519) periode 1906-1921

 M

Gelderland (geen registers bewaard gebleven)

 N

Noord Brabant - (klik hier voor het kentekenarchief)

 P

Limburg - (klik hier voor het kentekenarchief) (in ontwikkeling)

 R

Rijksdiensten en Ministeries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nummerbewijzen-1906-1


Een overzicht van de eerste nummerbewijzen, gepubliceerd in De Auto van 25 januari 1906 (klik op de afbeelding voor een vergroting)

   

  foto-kenteken

Afbeelding links: het provinciaal Nummerbewijs H 2100Wermerskerken-Chevrolet-1936-RR registratie:

Met de provincie letterkentekens was het al vlug duidelijk als men ging reizen dat men niet uit de buurt kwam. Hoe verder de provincies uit elkaar lagen en hoe dieper men de provincie inging, des te zeldzamer was het voor de gewone burger om andere provincie kentekens waar te nemen. Behalve enkele straten in Den Haag en Amsterdam was de R registratie dan ook een zelden waarneembaar verschijnsel, door de beperkte uitgave en omdat het grootste deel van de kentekens aan ambassadepersoneel in het buitenland werd verstrekt. Hier een foto van het Nederlandse kenteken R5828 in een on-Nederlandse omgeving. De auto is een Chevrolet 1936 die in het bezit was van de heer en mevrouw Van Wermeskerken.

 

 

Andere kentekens:

Ter aanduiding van verschillende rijverboden en snelheidsbeperkingen op diverse wegklassen (circa 1936):

zware-voertuig-bordjes

ANWB plaatje met naam en chassisnummer

ANWB plaatje eigenaar 1

 anwb chassisnummerplaatje 5anwb chassisnummerplaatje 4anwb chassisnummerplaatje 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op diverse auto's uit de jaren 10 en 20 van de vorige eeuw waren bovenstaande plaatjes aangebracht met daarop het merk en chassisnummer van de auto plus naam en adres van de eigenaar. Dit was een uitvloeisel van een internationaal wegencongres, dat in het najaar van 1909 in Parijs werd gehouden. Het belangrijkste wat daar besproken werd hield verband met het internationaal rijbewijs (waarover afspraken werden gemaakt), links of rechts rijden (waarover het besluit werd uitgesteld: de graaf De Dion was toen een warm pleitbezorger voor links rijden!) en een plaquette met het land van herkomst (hierbij werd aan Nederland NL toegewezen). Ook over wat technische zaken betreffende de auto werden afspraken gemaakt. Hiertoe moest de Motor- en Rijwielwet worden veranderd, wat in het najaar van 1910 het geval was. Op het plaatje diende te worden aangegeven de fabriek; chassisnummer; vermogen in pk; aantal cilinders alsmede de boring; het gewicht. Niet dus het adres van de eigenaar. Mogelijk is dit een (naoorlogse WO1) toevoeging, die verband zou kunnen houden met de toenemende diefstal van auto's.

Het plaatje had dus de functie om zekerheid te verkrijgen over de “identiteit” van het voertuig en werd in die zin ook gebruikt door bijvoorbeeld België, wanneer men vanuit Nederland met een voertuig dat land in ging. In de Kampioen van 1914 heeft over het verplicht zijn van zo'n plaatje een artikel gestaan. Daarnaast is er in het Historisch Archief van de ANWB een document over aanwezig (klik hier voor het document). In eerste instantie waren de plaatjes van geëtst koper en kostten 50 cent voor de auto en 30 cent voor de motorfiets. Later werden het metalen plaatjes.

Bronnen:

Historisch Archief ANWB

De Auto van 13 oktober 1910

De Kampioen 1914

Ariejan Bos

conam-logo-700

Copyright © Conam 2010-2017

All Rights Reserved.