logo 1
Contactgroep Auto- en Motorrijwiel Historie

Citroën (F) - Martin van der Wal, Heemstede

Begin 1921 neemt Martin C. van der Wal het importeurschap van Citroën over van John Moos. Martin van der Wal is tot dan toe vooral bekend als importeur van motorrijwielen (Cleveland, Excelsior, Briggs, ABC en Henderson), Columbia en Olympian automobielen, Clydesdale vrachtwagens en bootmotoren.

bron: artikel van Paul Vlemmings in het Conam Bulletin jg. 25, nummer 2 (juli 2015)

citroen 1921 04 05 wal

advertentie april 1921

 

 

 

 

wal 19210706 RdS 2a

wal 19210706 RdS 2b
Uit de Revue der Sporten d.d. 7 juni 1921:
Zaterdag jl. herdacht de bekende importeur van motorrijwielen en auto's, de heer Martin C. van der Wal, het 12½-jarig bestaan van zijn zaak. Tegelijkertijd vond de officiële opening plaats van de nieuwe kantoren en werkplaatsen dezer firma te Heemstede. Wij publiceeren van deze gebeurtenis een drietal illustraties Ten eerste ziet men links afgebeeld den heer Van der Wal, voorheen een bekende in motorsport-kringen, waar hij aan tal van betrouwbaarheidsritten deelnam, thans een bekende als een onzer voornaamste commercieelen op dit gebied. Rechts van deze foto een snapshot van de nieuwe gebouwen te Heemstede, nl. een buiten-aanzicht. Het interieur, de groote hal, is afgebeeld op de onderste illustratie.

wal 19210706 RdS 1

Citroen-1921-1008-wal


advertentie oktober 1921

 

 

 

 

 

 

 

 

 


citroen 19220405 wal
voorpagina van Auto-Leven d.d. 5 april 1922

citroen-1923-martin-van-der-wal

advertentie juli 1923

 

 

 

 

 

 

 

Citroen-1924-08-01-wal


advertentie augustus 1924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

citroen 1924 10 01 citroen


advertentie oktober 1924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 citroen 1924 10 10 wal


In oktober 1924 wordt er een filiaal van de Citroënfabrieken in Nederland gevestigd: Automobiles Citroën Amsterdam. Van der Wal en zijn 26 sub-agenten zijn daar getuige deze advertentie allerminst gelukkig mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 citroen 1924 11 07 Wal


Een tweede reactie van Martin van der Wal in een advertentie van november 1924 maar raakt wel het importeurschap kwijt. Van der Wal houdt het nog langere tijd vol, maar vraagt in 1936 surseance van betaling aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

citroen-wal-File0644-2

 

De voormalige fabriekshal van de N.V. Automobiel- en Vliegtuigfabriek 'Humo' (zie aldaar)