Kentekens in Nederlands-Indië

Fisher-BuickIn 1900 werd op Java begonnen met de uitgifte van kentekens. De woonplaats plus een volgnummer werden in wit en zwart op de auto geschilderd. Enkele langere namen werden afgekort: CH = Cheribon; SB = Soerabaja; SOK – Sumatra Oostkust.

In 1909 kwam de internationaal gebruikte ovalen plaat met de letters IN (Indes Neerlandaises).

In 1917 werd op Java een nieuw systeem ingevoerd met een witte lettercode plus volgnummer op zwarte platen. Vanaf circa 1920 werd dit systeem uitgebreid tot de andere eilanden.


De lettercodes waren:

A   Bantam (Banten)
B   Batavia (Jakarta)
D   Preanger
E   Cheribon (Ceribon)
G   Pekalongan
H   Semarang
K   Rembang
L   Soerabaja (Surabaya)
M  Madoera (Madura)
N   Pasoeroean (Pasuruan)
P   Besoeki (Besuki)
R   Banjoemas (Banyumas)
AA Kedoe (Kedu)
AB Djokjakarta (Yokyakarta)
AD Soerakarta (Surakarta)
AE Madioen (Madiun)
AG Kediri

BA West Sumatra
BB Tapanoeli (Tapanuli)
BD Benkoelen (Bengkulu)
BE Lampongse district (Lampung)
BH Djambi (Jambi)
BG Palembang
BH Djambi (Jambi)
BK East Sumatra
BL Atjeh (Aceh)
BM Riouw (Riau)
BN Banka
BP Billiton
BR West Kalimantan (Borneo)
DA South & East Kalimantan (Borneo)
DB Menado
DD Celebes
DE Amboina (Ambon)
DG Ternate
DH Timor
DK Bali and Lombok
F   Buitenzorg (Bogor)
K   Japara-Rembang
S   Bodjonegoro (Bojonegoro)

x-308-indie-ford-v8-1

Vanaf 1937 werd de letter X gebruikt voor auto's bestemd voor de export. Hier te zien op een Ford V8, gefotografeerd bij het pompstation aan het einde van de Badhuisweg bij het Gevers Deynootplein te Den Haag. (Collecte voor het Vakantie Kinderfeest, bron: Haags Gemeentearchief)

 

 

 

 

 

 

 

 

x 254 nummerplaat

X-254 met IN ovaal (foto collectie Mattie vd Valk)

 

 

 

 

 

 

X 395 nummerplaat

X-395 met embleem van de Java Motor Club (collectie Mattie vd Valk)

 

 

 

 

Hieronder een uittreksel uit het 'Handboek automobilisten en motorwielrijders' van de Java Motor Club:

handboek-java-1-500
handboek-java-2-500

handboek-java-3-500

Copyright © Conam 2010-2020

All Rights Reserved.